سالن زیبایی و آرایشگاه زنانه خانه عروس-آرایشگاه زنانه-آرایشگاه بانوان

 تهران، خیابان وحدت اسلامی بعد از پل ابوسعید، کمی بعد از طبرستان

021-55601191 و 55815077-021

آموزشگاه و آکادمی آموزشی سالن زیبایی و آرایشگاه زنانه خانه عروس

آموزشگاه و آکادمی آموزشی سالن زیبایی و آرایشگاه زنانه خانه عروس