تمامی قیمت ها به تومان و نرخ رسمی اتحادیه آرایشگران می باشند

 • اصلاح صورت 13,000
 • اصلاح خیس صورت 20,000
 • شیو صورت 13,000
 • وکس 30,000
 • پاکسازی صورت از 80,000
 • اصلاح ابرو از 13,000
 • تیغ و قیچی ابرو 15,000
 • بلید یا فیبروز ابرو از 350,000
 • کوتاهی مو از 15,000
 • موخوره گیری از 70,000
 • رنگ مو از 80,000
 • لایت فویلی از 10,000
 • رنگ ریشه از 60,000
 • رنگساژ از 40,000
 • میکاپ از 90,000
 • رژ لب دائم از 350,000
 • میکاپ چشم از 50,000
 • خط چشم و مژه از 25,000
 • کاشت مژه موقت از 50,000
 • کاشت مژه دائم از 200,000
 • لیفت مژه 200,000
 • لیفت ابرو 200,000
 • لمینیت مژه 50,000
 • براشینگ از 30,000
 • کرلی مو از 60,000
 • کراتین مو 400,000
 • شنیون از 80,000
 • شنیون کودک از 50,000
 • بافت مو از 7,000
 • بن مژه دائم از 250,000
 • خط چشم دائم از 250,000
 • خط لب دائم از 300,000
 • خط لب و رژ لب دائم از 400,000
 • هاشور ابرو از 350,000
 • سایه ابرو از 300,000
 • کاشت ناخن 140,000
 • لمینیت ناخن 100,000
 • کاور ناخن 100,000
 • ترمیم ناخن 55,000
 • کاور ژل ناخن 15,000
 • ژلیش ناخن مصنوعی 35,000
 • ژلیش ناخن طبیعی 60,000
 • مانیکور 30,000
 • پدیکور 60,000
 • لاک 10,000
 • طراحی ناخن از 15,000
 • پارافین تراپی از 30,000
 • اپلاسیون بيكينی گياهی 22,000
 • اپلاسیون بیکینی معمولی 18,000
 • اپلاسیون گیاهی پا 30,000
 • اپلاسیون معمولی پا 20,000
 • اپلاسیون دست 18,000
 • اپلاسیون زیر بغل از 8,000
 • اپلاسیون معمولی شکم 12,000
 • اپلاسیون گیاهی شکم 20,000
 • اپلاسیون زیر بغل از 12,000
 • اپلاسیون معمولی کمر 12,000
 • اپلاسیون گیاهی کمر 20,000
 • اپلاسیون معمولی باسن 8,000
 • اپلاسیون گیاهی باسن 10,000
 • اپلاسیون دست،پا،بيكيني و زير بغل (معمولی) 60,000
 • اپلاسیون كل بدن معمولي 80,000
 • اپلاسیون دسست،پا،بیکینی و زیر بغل (گیاهی) 90,000
 • اپلاسیون كل بدن گياهي 140,000

آدرس ما

شبکه های اجتماعی