قیمت های خدمات

تمامی قیمت ها به تومان و نرخ رسمی اتحادیه آرایشگران می باشند

 • اصلاح صورت 13,000
 • اصلاح خیس صورت 20,000
 • شیو صورت 13,000
 • وکس 22,000
 • پاکسازی از 60,000
 • اصلاح ابرو 22,000
 • تیغ و قیچی ابرو 15,000
 • بلید یا فیبروز ابرو از 300,000
 • کوتاهی مو از 30,000
 • رنگ مو از 60,000
 • لایت فویلی از 10,000
 • رنگ ریشه از 50,000
 • رنگساژ از 40,000
 • میکاپ از 100,000
 • رژ لب دائم از 350,000
 • میکاپ چشم از 30,000
 • خط چشم و مژه از 25,000
 • اکستنشن مژه از 150,000
 • کاشت مژه از 80,000
 • لیفت مژه از 150,000
 • لمینیت مژه از 50,000
 • براشینگ از 30,000
 • کرلی مو از 40,000
 • کراتین مو از 500,000
 • شنیون از 70,000
 • شنیون کودک از 30,000
 • بافت مو از 20,000
 • بن مژه دائم از 250,000
 • خط چشم دائم از 350,000
 • خط لب دائم از 250,000
 • خط لب و رژ لب دائم از 400,000
 • هاشور ابرو از 300,000
 • سایه ابرو از 300,000
 • کاشت ناخن 140,000
 • کاور ناخن 95,000
 • ترمیم ناخن 55,000
 • کاور ژل 15,000
 • ژلیش ناخن از 30,000
 • مانیکور 30,000
 • پدیکور 60,000
 • لاک از 10,000
 • طراحی ناخن از 15,000
 • بيكينی گياهی 22,000
 • بیکینی معمولی 18,000
 • اپلاسیون گیاهی پا 30,000
 • اپلاسیون معمولی پا 20,000
 • اپلاسیون گیاهی پا 30,000
 • اپلاسیون دست 18,000
 • اپلاسیون زیر بغل 12,000
 • اپلاسیون شکم 12,000
 • اپلاسیون زیر بغل از 12,000
 • اپلاسیون کمر 12,000
 • اپلاسیون باسن 12,000
 • اپلاسیون دست،پا،بيكيني و زيربغل 60,000
 • اپلاسیون كل بدن معمولي 80,000
 • اپلاسیون با موم گياهي(دست،پا،بيكيني،زيربغل) 90,000
 • اپلاسیون كل بدن با موم گياهي 140,000